Konfekcjonowanie oraz pakowanie naszych produktów odbywa się na nowoczesnych zautomatyzowanych i zrobotyzowanych liniach nalewczo-pakujących. Posiadamy trzy całkowicie automatyczne, o dużej wydajności, linie nalewczo-pakujące, oraz trzy linie częściowo automatyczne. Kadra pracownicza dokłada starań aby nasze wyroby były zapakowane w sposób estetyczny, trwały i dobrze oznakowany. Produkty opuszczające naszą fabrykę są zabezpieczone zamknięciem z plombą indukcyjną. Nad całością operacji produkcyjnych czuwa dedykowany program komputerowy typu PMS (production managment system).

robot pakujący w firmie produkującej oleje silnikowe venol motor oil
konfekcjonowanie olejów silnikowych Venol Motor Oil na lini produkcyjnej
pakowanie olejów silnikowych Venol Motor Oil
zastosowanie plomb indukcyjnych w celu uniemożliwieniu wycieku oleju oraz próbom podrabiania produktu producenta olejów silnikowych Venol Motor Oil
Scroll to Top