Laboratorium badawczo-rozwojowe VENOL MOTOR OIL to młody, kreatywny, dynamiczny zespół. Nasi pracownicy to wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści, którzy w sposób ciągły pogłebiają swoją wiedzę. Ich umiejętności, rzetelność i dokładność umożliwiają pełne wykorzystanie potencjału dostępnego w zapleczu technologicznym naszego laboratorium. Ponadto posiadamy nowoczesną aparaturę pomiarową, pozwalającą na wykonanie takich badań jak:

 • Lepkość kinematyczna,
 • Wskaźnik lepkości – WL,
 • Lepkość strukturalna – CCS,
 • Temperatura płynięcia,
 • Temperatura zapłonu,
 • Temperatura krystalizacji,
 • Temperatura wrzenia,
 • Odporność na pienienie,
 • Deemulgacja,
 • TBN/TAN,
 • Korozja na Cu w 100ºC,
 • Zawartość popiołu siarczanowego,
 • Monitorowanie właściwości niskotemperaturowych olejów (metoda własna),
 • Gęstość,
 • pH,
 • Napięcie powierzchniowe,
 • Przewodnictwo elektryczne cieczy,
 • Test właściwości przeciwzużciowych środków smarowych za pomocą testera
  do trybologicznej oceny środków smarowych metodą Brugera.

Laboratorium nadzoruje cały proces produkcyjny począwszy od kontroli surowców, poprzez kontrolę procesu blendowania i konfekcji, kończąc na sprawdzeniu jakości wyrobów gotowych.

Skupiamy się na tym, aby nasze produkty spełniały najwyższe standardy jakości.

Prace badawczo-rozwojowe pełnią istotną rolę w codziennej pracy laboratorium. Poszukujemy nowych rozwiązań technologicznych w celu udoskonalania produktów naszych marek.

Stawiamy na ciągły rozwój umiejętności naszych pracowników oraz doposażanie zaplecza badawczego, aby sprostać wysokim wymaganiom klientów.

Laboratorium w firmie Venol Motor Oil
Wiskozymetr - urządzenie do pomiaru wskaźnika lepkości i gęstości w różnych temperaturach oraz lepkości kinematycznej i dynamicznej
Laboratorium w firmie Venol Motor Oil
Laboratorium w firmie Venol Motor Oil
Urzadzenie do pomiaru lepkości strukturalnej - CCS
Laboratorium w firmie Venol Motor Oil
Piec muflowy - piec do spalania próbek w trakcie badania zawartości popiołu siarczanowego
Scroll to Top