Produkcja olejów odbywa się w nowoczesnej i skomputeryzowanej blendowni wyposażonej w 7 mieszalników wyposażonych w system grzania, odmierzania i filtracji. Dozowanie surowców do produkcji oraz transfer gotowych produktów z blendowni odbywa się za pośrednictwem systemu PIGING. System PIGING jest oparty na tłokach znajdujących się we wnętrzu rurociągu napędzanych sprężonym powietrzem. Gwarantuje on powtarzalność produkcji i jej czystość ponieważ po każdej operacji rurociągi wewnątrz są opróżnione i czyszczone. Daje nam to pewność dokładnego naważania surowców i zapobiega mieszaniu się ze sobą różnych produktów.  Cały proces blendowania jest monitorowany przez wykwalifikowaną kadrę.

Blendownia Venol Motor Oil
Blendownia Venol Motor Oil
Scroll to Top